Familie Theunissen 1918

Op deze foto (van p. 19 in het boek) zijn afgebeeld v.l.n.r. Marie Kaspers-Theunissen, Gradus Kaspers, Piet Theunissen, oma Anna Theunissen-Nabben, Jan Theunissen, Aal Theunissen. Toentertijd wonend op Molenweg 2. Jan zou de vader worden van Nellie (1927). Van Aal hebben we in het boek abusievelijk vermeld dat ze Nellies moeder zou zijn. Het gaat om haar tante.